ΕγκΥπΟικΟικ 1030364/10412/Β0012/11.5.2004

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2004, Ιούλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διατάξεις: άρθρα 44 Ν 1892/1990, 12, 24 Ν 2523/1997, 739 ΚΠολΔ Καταβολή φόρου από επιχείρηση υπαχθείσα στον Ν 1892/1990 κατά τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Απαντώντας στην από 7.4.2004 αίτησή σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν 2523/1997, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν 2753/1999, διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός δεν συντελείται αν κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, δεν καταβληθεί ποσό ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) του οφειλόμενου, κύριου και πρόσθετου φόρου ή προστίμου, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο πρακτικό του συμβιβασμού. 2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν 1892/1990 ορίζεται, ότι συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησης περιλαμβανομένης σε μία από τις περιπτώσεις α', β', γ', ή δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν 1386/1983, που ρυθμίζουν ή περιορίζουν χρέη αυτής, δεσμεύουν και τους μη συμβεβλημένους πιστωτές, το Δημόσιο, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, τις τράπεζες...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.