ΓνωμΝΣΚ Ολ 186/2004 [Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 2/2005, Φεβρουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Ε. Βολάνης Εισηγητής Π. Κιούσης (Νομικός Σύμβουλος) Διατάξεις: άρθρα 9 [παρ. 1, 2, 3] Ν 2992/2002, 42ε [παρ. 2] ΚΝ 2190/1920 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ερωτάται αν η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και η ΕΤΒΑ ΑΕ είχαν καταστεί συνδεδεμένες μετά την 1.1.1997, κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν 2992/2002 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920, ώστε να μην εμπίπτουν στο φορολογικό κίνητρο συγχωνεύσεων επιχειρήσεων του άρθρου 9 του Ν 2992/2002. Επί του άνω ερωτήματος, η Ολομέλεια του ΝΣΚ εγνωμοδότησεν ως εξής: Στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν 2992/2002 που τιτλοφορείται «κίνητρα συγχωνεύσεων επιχειρήσεων» ορίζονται τα εξής: «1. Οι ανώνυμες εταιρίες με μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που προέρχονται από συγχώνευση ή απορροφούν άλλες εταιρίες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, φορολογούνται για τα κέρδη που προκύπτουν από τον πρώτο μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού ισολογισμό με τον ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της οικείας δήλωσης συντελεστή φορολογίας μειωμένο κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες και για τα κέρδη που προκύπτουν από το δεύτερο ισολογισμό με τον ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της οικείας δήλωσης συντελεστή φορολογίας μειωμένο κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες. Τα παραπάνω...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.