ΕφΠειρ 1112/2005 [Προβληματικές επιχειρήσεις]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 2/2006, Φεβρουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Γ. Γεωργάτος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Π. Χατζηπαναγιώτης, Εφέτης Δικηγόροι Ε. Ζωγράφου-Ευθυμίου, Μ. Αφεντουλίδης, Μ. Φρονίοτα, Ι. Σακελλαρίου, Ε. Κοτσικώνας, Φ. Χαλκιά, Α. Κακαντώνης, Λ. Θεοδώρου, Λ. Λιάκος, Ε. Γκότση, Ν. Αγγελόπουλος, Γ. Φούλιας, Β. Κυριάκος, Π. Δοροβίτσας, Ε. Σφήκα, Α. Δερνιτσιώτη, Μ. Φίλη Διατάξεις: άρθρα 44 Ν 1892/1990, 5 Ν 1386/1983, 758 ΚΠολΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Προϋποθέσεις σύναψης συμφωνίας πιστωτών και επιχείρησης κατ’ άρθρο 44 Ν 1892/1990. Η μη εκπλήρωση της συμφωνίας αποτελεί νέο πραγματικό περιστατικό κατ’ άρθρο 758 ΚΠολΔ και δικαιολογεί την ανάκληση της απόφασης που την επικύρωσε. Ενστάσεις καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος τριτανακόπτοντος και έλλειψης εννόμου συμφέροντός του. Κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησης, περιλαμβανόμενης σε μία από τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν 1386/1983, που ρυθμίζουν ή περιορίζουν χρέη αυτής, δεσμεύουν και τους μη συμβεβλημένους πιστωτές, το Δημόσιο, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, τις Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, δανειστές της επιχείρησης, εφόσον: α) οι συμβεβλημένοι πιστωτές εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται και το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.