ΔΕΚ Υπόθ. C- 405/2003,* απόφ. της 18.10.2005 [Σήμα]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2006, Ιούλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Class International BV κατά Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc Διατάξεις: άρθρα 5 [παρ. 1, 3] Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ, 9 [παρ. 1, 2] Καν(ΕΚ) 40/1994 ΣΗΜΑ. Δικαιώματα που παρέχει το σήμα. Χρησιμοποίηση του σήματος στις συναλλαγές. Εισαγωγή γνησίων προϊόντων στην Κοινότητα. Προϊόντα υπαχθέντα στο τελωνειακό καθεστώς της εξωτερικής διαμετακόμισης ή της τελωνειακής αποταμίευσης. Εναντίωση του δικαιούχου του σήματος. Προσφορά προς πώληση ή πώληση των προϊόντων που έχουν υπαχθεί στο τελωνειακό καθεστώς της εξωτερικής διαμετακόμισης ή της τελωνειακής αποταμίευσης. Εναντίωση του δικαιούχου του σήματος. Βάρος αποδείξεως. 1. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία των άρθρων 5 παρ. 1 και 3 στοιχ. β΄ και γ΄ της πρώτης Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σελ. 1, στο εξής: Οδηγία), και 9 παρ. 1 και 2 στοιχ. β΄ και γ΄, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σελ. 1, στο εξής: κανονισμός). 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαφοράς μεταξύ της Class International BV (στο εξής: Class International), αφενός, και των SmithKline Beecham plc (στο εξής: SmithKline Beecham) και Beecham...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.