ΜΠρΠειρ 5768/2005 (Ασφαλιστικά Μέτρα) [De facto ομόρρυθμη εταιρία]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2006, Ιούλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Μ. Ανδρικοπούλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι Ι. Βρέλλος, Β. Γκαρέτσος Διατάξεις: άρθρα 72, 773, 774, 777, 778 ΑΚ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ. Εταιρία συσταθείσα κατά αλλοδαπό δίκαιο με πραγματική έδρα στην Ελλάδα. Αποτελεί εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρία μεταξύ των μελών της διοίκησης και των μετόχων της. Θάνατος εταίρου. Λύση της εταιρίας και θέση της υπό εκκαθάριση. Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος υπεισέρχονται στην εταιρική θέση του θανόντος. Αίτηση επίδειξης εγγράφων τραπεζικών καταθέσεων. Νομιμοποιείται παθητικά η τράπεζα και δεν απαιτείται κοινοποίηση της αίτησης στον καθ’ ου η αξίωση. Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 450 ΚΠολΔ κάθε διάδικος ή τρίτος έχει υποχρέωση να επιδείξει τα έγγραφα που κατέχει και που μπορούν να χρησιμεύσουν για απόδειξη, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τη μη επίδειξή τους, ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 902 ΑΚ για τη θεμελίωση αξίωσης επίδειξης εγγράφου είναι αρκετή και η ύπαρξη απλού εννόμου συμφέροντος συνιστάμενου στη γνώση του εγγράφου χωρίς να απαιτείται καν η ύπαρξη αξίωσης κατά του κατόχου του εγγράφου, η οποία, κατά τη διάταξη του άρθρου 901, είναι απαραίτητη για την επίδειξη πράγματος. Οι περιπτώσεις που προβλέπονται διαζευκτικά στο εν λόγω άρθρο, εξειδικεύουν το έννομο συμφέρον και αναφέρονται περιοριστικά είναι οι ακόλουθες: α)...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.