ΑΠ 212/2015 [Παράλειψη προαγωγής εργαζομένου]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 2/2016, Φεβρουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΑΞΙΩΣΕΙΣ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλλει στον εργοδότη, όταν προβαίνει σε οικειοθελή παροχή σε ορισμένους εργαζομένους να μην εξαιρεί από αυτήν άλλους μισθωτούς της ίδιας κατηγορίας, με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που παρέχουν κάτω από τις ίδιες εργασιακές συνθήκες τις ίδιες υπηρεσίες, εκτός αν η εξαίρεση αυτή είναι, κατά την καλή πίστη και λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών, δίκαιη και εύλογη. Ο εργοδότης, όμως, μπορεί να εξαιρέσει ορισμένους μισθωτούς από μία παροχή χωρίς να παραβιάσει την αρχή της ισότητας, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωσή του από διάταξη νόμου ή από όρο ΣΣΕ ή ΔΑ ή από δικαστική απόφαση. Στις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με κανονισμό προσωπικού με ισχύ νόμου, η παράλειψη προαγωγής εργαζομένου ελέγχεται από τα πολιτικά δικαστήρια με βάση τη διάταξη του 281 ΑΚ για κατάχρηση δικαιώματος που υφίσταται, όταν παραλείφθηκε η προαγωγή εργαζομένου που υπερείχε καταφανώς κατά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι άλλου συναδέλφου του, ο οποίος προήχθη καταχρηστικώς. Σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ωστόσο, με κανονισμό προσωπικού με συμβατική ισχύ ο έλεγχος γίνεται με προσφυγή στα άρθρα 201 και 207 ΑΚ, γιατί στις περιπτώσεις αυτές η προαγωγή τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της συνδρομής των συμβατικά προβλεπόμενων στον κανονισμό προϋποθέσεων και προσόντων προς προαγωγή. Η αίρεση αυτή λογίζεται ότι έχει πληρωθεί αν παραλείφθηκε, αντίθετα προς την καλή πίστη, η προαγωγή ορισμένου εργαζόμενου, παρότι αυτός πληρούσε τις προς τούτο προϋποθέσεις, είναι δε αντίθετη προς την καλή πίστη η παράλειψη προαγωγής ορισμένου υποψηφίου αν αυτός υπερείχε καταφανώς έναντι έστω και ενός προκριθέντος συναδέλφου του. Συνεπώς, ο έλεγχος της παράλειψης της προαγωγής γίνεται με το ίδιο νομικό κριτήριο της αντίθεσης ή μη αυτής προς τις αρχές της καλής πίστης και ειδικότερα με το κριτήριο της καταφανούς ή όχι υπεροχής του παραλειφθέντος, ως προς τα υπηρεσιακά προσόντα, έναντι του προαχθέντος συναδέλφου του. Ο μη προαχθείς μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση του δικαιώματος προαγωγής του, οπότε με την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε η προαγωγή του από το χρόνο που έπρεπε αυτή να έχει συντελεστεί, αποζημίωση κατά τα άρθρα 297, 298 και 914 ΑΚ, και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την προσβολή της προσωπικότητάς του.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.