ΔικΕΕ υπόθ. C-212/2015, απόφ. της 9.11.2016 [Διαδικασίες αφερεγγυότητας] (παρατ.: Γ. Μιχαλόπουλος)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2017, Μάρτιος 2017

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt κατά Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) Προδικαστική παραπομπή. Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. Διαδικασίες αφερεγγυότητας. Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000. Άρθρο 4. Αποτελέσματα τα οποία προβλέπει η νομοθεσία κράτους μέλους σχετικά με τις απαιτήσεις που δεν έχουν αναγγελθεί στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας. Αποκλεισμός. Φορολογική φύση της απαιτήσεως. Δεν ασκεί επιρροή. Άρθρο 15. Έννοια της «εκκρεμούς δίκης». Διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως. Δεν εμπίπτουν. Διατάξεις: άρθρα 4 [παρ. 1, 2] Καν(ΕΚ) 1346/2000 Στην υπόθεση C-212/2015, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Tribunalul Mureş (πρωτοδικείο του Mureş, Ρουμανία) με απόφαση της 24.4.2015, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 8.5.2015, στο πλαίσιο της δίκης ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt κατά Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP), το Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα), συγκείμενο από τους J. L. da Cruz Vilaça, πρόεδρο τμήματος, [...] εκδίδει την ακόλουθη απόφαση [...] 15. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Tribunalul Mureş (πρωτοδικείο του Mureş, Ρουμανία) αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: «1) Μήπως κατά την ερμηνεία του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 στοιχεία στ΄ και ια΄ του Καν 1346/2000, μπορούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας αφερεγγυότητας, τα οποία διέπονται από το δίκαιο του κράτους...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.