Διάγραμμα διαδικασιών, Διαδικασία άσκησης προσφυγών για φορολογικές διαφορές, Επιμ. Μαρία Π. Βραχάτη, Δικηγόρος, D.E.A. Paris 1, Μέλος της Δικηγορικής Εταιρίας «Φωτόπουλος και Συνεργάτες»

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 4/2017, Απρίλιος 2017

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μαρία Π. Βραχάτη, Δικηγόρος, D.E.A. Paris 1, Μέλος της Δικηγορικής Εταιρίας «Φωτόπουλος και Συνεργάτες» Στον πίνακα που ακολουθεί διαγράφεται επιγραμματικά η διαδικασία άσκησης προσφυγής κατά πράξεων που εκδίδονται από τη φορολογική αρχή (ή συντελούνται προκειμένου για παραλείψεις) μετά την 1.1.2014.   [ 1 ]. Αντικείμενο της ενδικοφανούς προσφυγής είναι εκτελεστές πράξεις και παραλείψεις των φορολογικών αρχών αναφορικά με τους φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ (Ν 4174/2013) και ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 2 και το Παράρτημα του νόμου αυτού. Επομένως, σε ενδικοφανή προσφυγή υπόκεινται, ενδεικτικά, πέραν των καταλογιστικών πράξεων προσδιορισμού φόρου των άρθρων 30 έως 34 του ΚΦΔ, πράξεις της φορολογικής αρχής που αφορούν στην απόρριψη αιτήματος επιστροφής φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, η άρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας κ.ά. Αντιθέτως, δεν υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή, ο κατ’ άρθρο 28 παρ. 1 ΚΦΔ προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου, οι εκθέσεις ελέγχου, οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες της Διοίκησης, κ.ά., καθότι στερούνται εκτελεστότητας. [ 2 ]. Στην περίπτωση σιωπηρής απόρριψης (άρνησης) από τη φορολογική αρχή, η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής άρχεται από τον εκάστοτε χρόνο κατά τον οποίο θεωρείται ότι συντελέστηκε η σιωπηρή απόρριψη. Ο χρόνος συντέλεσης της σιωπηρής απόρριψης προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία ή σε περίπτωση που δεν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.