Κ. Γιαννόπουλου, Εξαγορά μιας ΑΕ από μια άλλη. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και Χαρτόσημο

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 4/1997, Απρίλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΡ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρου Ερωτάται, αν η εξαγορά μιας ανώνυμη εταιρείας από μια άλλη ανώνυμη εταιρεία απαλλάσσεται, με βάση το Ν 2166/ 1993, από όλους ανεξαιρέτως τους φόρους και ειδικότερα από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων και από το χαρτόσημο. Η γνώμη μου είναι η ακόλουθη. I. Όπως είναι γνωστό, το προϊσχύσαν δίκαιο των ανώνυμων εταιρειών γνώριζε τρεις τρόπους συγχώνευσης ανώνυμων εταιρειών, τη συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας, τη συγχώνευση με απορρόφηση της μιας από άλλη και την εξαγορά της μιας από άλλη (παλιό άρθρο 68 παρ. 1 του ΚΝ 2190/ 1920=άρθρο 1 παρ. 1 Ν 5261/1931). Το νέο δίκαιο των ανώνυμων εταιρειών αναγνωρίζει δύο τρόπους συγχώνευσης ανώνυμων εταιρειών, τη συγχώνευση είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέας (άρθρο 68 παρ. 1 ΚΝ 2190/1920, όπως τροπ. με το άρθρο 9 του ΠΔ 498/ 1987). Εξομοιώνει όμως με τη συγχώνευση με απορρόφηση και την εξαγορά ανώνυμης εταιρείας από άλλη (άρθρο 79 ΚΝ 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 498/ 1987. Πρβλ. άρθρο 30 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ). Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 79 παρ. 1-2 του ΚΝ 2190/ 1920 ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Για την πράξη με την οποία μία ή περισσότερες ανώνυμες εταιρείες (εξαγοραζόμενες) μεταβιβάζουν, μετά από λύση τους,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.