ΕφΠειρ 1206/1996 [Ομόρρυθμη εταιρία]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 4/1997, Απρίλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Γ. Ρήγος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Β. Λυκούδης, Εφέτης Δικηγόροι Γ. Μπύρος, Σ. Στρατηγός ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Λύση ομόρρυθμης εταιρίας λόγω πτώχευσης εταίρου. Το νομικό της πρόσωπο εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι να περατωθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Εκτός αντίθετης συμφωνίας την εκκαθάριση ενεργούν όλοι οι εταίροι, εκτός από τον μη δικαιούμενο πτωχεύσαντα. Η παράλειψη αναγραφής της διεύθυνσης διαδίκου στο δικόγραφο δεν συνεπάγεται δικονομική ακυρότητα ή απαράδεκτο της συζήτησης. Από τη διάταξη του άρθρου 62 ΚΠολΔ συνάγεται ότι ικανός να είναι διάδικος είναι αυτός που μπορεί να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Εξάλλου κατά το άρθρο 313 παρ. 1 εδ.δ' ΚΠολΔ η απόφαση που εκδόθηκε σε δίκη εναντίον ανύπαρκτου φυσικού ή νομικού προσώπου χαρακτηρίζεται ως ανύπαρκτη (ΑΠ 1321/1989 ΕλΔ 32,795), η δε αγωγή που απευθύνεται κατά ανύπαρκτου προσώπου είναι άκυρη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη (πρβλ. ΑΠ 1491/91, 1603/91 ΕλΔ 34,56 και 322), καθόσον η δυνατότητα του να είναι κανείς διάδικος αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση για την έκδοση αποφάσεως επί της ουσίας (ΑΠ 465/82 ΕΕμπΔ ΛΑ,67, ΑΠ 692/73 ΝοΒ 22,180). Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 73 ΚΠολΔ, το δικαστήριο υποχρεούται και αυτεπάγγελτα να εξετάσει την συνδρομή της παραπάνω διαδικαστικής προϋποθέσεως, το εξ αντικειμένου βάρος αποδείξεως της οποίας φέρει ο ενάγων (Κ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.