ΣτΕ 3395/1997 Β΄ Τμ. [Πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων ΟΕ]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 5/1998, Μάιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Η. Παπαγεωργίου, Σύμβουλος Επικρατείας Εισηγητής Η. Παπαγεωργίου, Σύμβουλος Δικηγόροι Χ. Τσεκούρας, Κ. Γιαννόπουλος ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΕ. Αδύνατες ελεγκτικές επαληθεύσεις. Ανεπάρκεια και ανακρίβεια βιβλίων. Εξωλογιστικός προσδιορισμός κερδών. Αιτιολογία και εκτίμηση στοιχείων για τον προσδιορισμό του συντελεστή καθαρού κέρδους. Χρηματική ποινή άρθρο 8 Ν 4242/1962. Κυρώσεις άρθρου 42 Ν 820/1978. Επειδή εκ του συνδυασμού των διατάξεων των αρ. 33α (παρ. εδ. γ'), 34 και 36 (παρ. 1) του ΝΔ 3323/1955 «περί φορολογίας του εισοδήματος» (ΦΕΚ 214 τ. Α'), ως αύται ίσχυον κατά το υπό κρίσιν οικονομικόν έτος, αντικατασταθείσαι διά των άρθρων 3, 4 και 5 αντιστοίχως, του ΝΔ 587/1970, προκύπτει ότι επί επιχειρήσεων των οποίων τα βιβλία και στοιχεία ελέγχονται ανακριβή ή ανεπαρκή, ο προσδιορισμός των τε ακαθαρίστων εσόδων και του καθαρού κέρδους αυτών ενεργείται εξωλογιστικώς, υπό την πρόσθετον όμως προϋπόθεσιν ότι η ανεπάρκεια των βιβλίων και στοιχείων καθιστά αδύνατον την διενέργειαν των ελεγκτικών επαληθεύσεων και ανέφικτον τον λογιστικόν προσδιορισμόν των αποτελεσμάτων, κατά την περί τούτων κρίσιν του δικαστηρίου της ουσίας. Ειδικώτερον, τα μεν ακαθάριστα έσοδα των εμπορικών επιχειρήσεων εκ των πάσης φύσεως συναλλαγών αυτών προσδιορίζονται επί επιχειρήσεων τηρουσών ειλικρινή βιβλία και στοιχεία του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων, εξ ων προκύπτουν τα εν λόγω έσοδα, βάσει των βιβλίων τούτων, επί επιχειρήσεων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.