ΕφΑθ 18/1998 [Συναλλαγματική]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 6/1998, Ιούνιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Ν. Γεωργίλης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια Ε. Μαραμαθά, Εφέτης Δικηγόροι Ε. Φούρναρης, Ι. Λυκουργιώτη Διατάξεις: Άρθρ 17 Ν 5235/1932, 281 ΑΚ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ. Αποδοχή συναλλαγματικών προς κάλυψη πιστωθέντος τιμήματος για αγορά διαμερίσματος. Οπισθογράφηση των συναλλαγματικών από την κατασκευάστρια εταιρία προς τράπεζα που την χρηματοδοτούσε με πιστώσεις αλληλόχρεου λογαριασμού. Έκδοση διαταγής πληρωμής από την κομίστρια τράπεζα κατά των αποδεκτών. Η τράπεζα δεν ενήργησε εν γνώσει της προς βλάβη των οφειλετών. Γεγονότα που καθιστούν καταχρηστική την άσκηση των αξιώσεών της κατά των αποδεκτών. Από [...] αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η καθής, με την από 24.1.1992, αίτησή της και βάσει των επικαλουμένων τίτλων που ήταν νόμιμη κομίστρια εξ οπισθογραφήσεως, ζήτησε την έκδοση διαταγής πληρωμής από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκανε δεκτή την πιο πάνω αίτησή της, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1736/1993 διαταγή πληρωμής, με την οποία υποχρεώθηκαν οι ανακόπτοντες να καταβάλλουν στην αιτούσα Τράπεζα, σε ολόκληρον, το ποσόν των 436.000 δραχμών, με βάση δύο (2) συναλλαγματικές, που εκδόθηκαν στην Αθήνα, στις 25.7.1990, με την ρήτρα «ανέξοδη επιστροφή» από τον Σ.Α., σε διαταγή ιδίου, αποδοχής του δευτέρου και τρίτης των καθ’ ων (και, νυν, ανακοπτόντων), ποσού δραχμών 218.000 εκάστης και λήξεως 30.3.1992 και 30.4.1992, αντίστοιχα, των οποίων η ίδια είναι νόμιμη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.