ΔΕΚ Συνεκδ. Υπόθ. C- 114/1995 και C-115/1995, απόφ. 17.7.1997 [Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Θαλάσσιες μεταφορές]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/1998, Ιούλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Texaco A/S κατά Middelfart Havn κ.λπ. Olieselskabet Danmark amba κατά Trafikministeriet κ.λπ. Από «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των ΕΚ», 22/97 Διατάξεις: Άρθρα 9-13, 18-29, 84, 86, 90, 95 ΣυνθΕΟΚ, Καν. 4055/ 86, Καν. 2838/72 Προδικαστική Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων - Θαλάσσιες μεταφορές - Τέλος επί των εμπορευμάτων - Πρόσθετο τέλος επί των εισαγωγών. Με δύο διατάξεις της 24ης Μαρτίου 1995, που περιήλθαν στο Δικαστήριο στις 3 Απριλίου 1995, το Ostre Landsret υπέβαλε ορισμένα προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία των άρθρων 9 έως 13, 18 έως 29, 84, 86, 90 και 95 της Συνθήκης ΕΟΚ, του κανονισμού (ΕΟΚ) 4055/86 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, του κανονισμού (ΕΟΚ) 4056/86 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για τον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης στις θαλάσσιες μεταφορές, και των άρθρων 6 και 18 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Σουηδίας, υπογραφείσας στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972, συναφθείσας και εγκριθείσας, εξ ονόματος της Κοινότητας, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 2838/72 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1972...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.