Ι. Ζερέι, Νομικά Zητήματα της Εξωχρηματιστηριακής Αγοράς Παραγώγων

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 8-9/1998, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΙΩΑΝΝΗ Λ. ΖΕΡΕΪ, Δ.Ν. (Παν/μίου Φραγκφούρτης), LL.M. (Παν/μίου Κολούμπια), Δικηγόρου Αθηνών, Μονάχου και Νέας Υόρκης Τα παράγωγα αποτελούν νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία παίζουν πλέον πρωτεύοντα ρόλο στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές και αναμένεται να διαδραματίσουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην ημεδαπή κεφαλαιαγορά και ιδίως μετά την ίδρυση και λειτουργία του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών. Στη μελέτη που ακολουθεί αναλύονται οι διάφοροι τύποι των παραγώγων, η οικονομική τους λειτουργία, οι συμβατικές ρυθμίσεις των παραγώγων που έχουν επικρατήσει στις διεθνείς αγορές, καθώς και η ισχύς αυτών των ρυθμίσεων από πλευράς ελληνικού (ιδίως πτωχευτικού) δικαίου. I. Τα παράγωγα εν γένει Ορισμός - Είδη Η ολοένα αυξανόμενη σημασία των παραγώγων για την οικονομία γίνεται εμφανής από το μέγεθος των σχετικών συναλλαγών: το 1987 η αξία των συναλλαγών με παράγωγα ήταν 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ το 1993 ανήλθε σε 15 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.1 Τα παράγωγα ορίζονται ως χρηματοοικονομικά προϊόντα των οποίων η αξία προκύπτει από άλλες υποκείμενες αξίες ή αξιόγραφα (στο εξής το/τα «υποκείμενο/α»), δηλαδή από άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Συμβαλλόμενοι στις αγορές των παραγώγων είναι κυρίως τράπεζες, άλλες επιχειρήσεις και το Δημόσιο. Τα είδη των παραγώγων μπορούν να ταξινομηθούν κυρίως ανάλογα με το είδος των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων και ανάλογα με το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.