ΜΠρΘεσ 28204/1997 [Επιταγή]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 8-9/1998, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Σ. Τρωϊάννου, Πρωτοδίκης Δικηγόροι Η. Κωνσταντάκου, Α. Ευστρατιάδης, Θ. Γαϊταντζή (Ασκ.), Β. Ζώτου (Ασκ.), Χ. Παπότη (Ασκ.) Διατάξεις: Άρθρα 22, 52 Ν 5960/1933, 96 παρ. 1, 98 εδ. β', 215 παρ. 1, 445, 463, 464, 475 παρ. 1, 3, 583, 585, 632 παρ. 1, 3, 635, 640, 641 ΚΠολΔ ΕΠΙΤΑΓΗ. Στην προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής περιλαμβάνονται μόνον οι εργάσιμες μέρες. Πότε προτείνεται παραδεκτά ένσταση πλαστότητας. Η ένσταση πλαστότητας της υπογραφής του εκδότη εμπεριέχει την άρνηση της γνησιότητας της υπογραφής του και ο εκδότης φέρει το βάρος απόδειξης της σχετικής ένστασης. Η αλλοίωση του χρόνου έκδοσης δεν αίρει την υποχρέωση του εκδότη, εκτός εάν η απαίτηση, βάσει της αρχικής ημέρας έκδοσης, παρεγράφη. Προσωπικές ενστάσεις προτείνονται κατά τρίτου κομιστή, εάν αυτός κατά την κτήση ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του οφειλέτη. Επειδή, διά της ενδίκου ανακοπής, αιτείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. .../17.9.1996, διαταγής πληρωμής του Δικαστού, του Δικαστηρίου τούτου, η οποία εξεδόθη, δι’ απαίτηση, εξ επιταγής, συνολικού ποσού μιας επιταγής δρχ. 14.500.000 υπ’ αριθμ. ... εκδόσεως στην Θεσσαλονίκη, παρά της ανακοπτούσης την 30.8.1996, πληρωτέας σε Διαταγή της, μετά χρεώσεως του υπ’ αριθμ. ... λογαριασμού καταθέσεων της, στην πληρώτριαν Τράπεζαν «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (Υποκατάστημα 25ης Μαρτίου - Θεσσαλονίκη)....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.