ΕφΘεσ 1377/1998 [Σύμβαση πρακτορείας]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 8-9/1998, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Θ. Τσεκούρας, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Α. Κυριλλίδης, Εφέτης Δικηγόροι Σ. Κοτλίτσας, Δ. Μπελούρης Διατάξεις: Ν 2462/1997 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ. Σύμβαση πρακτόρευσης ασφαλιστικής εταιρίας. Αμοιβή με ποσοστά προμήθειας βάσει των ασφαλίστρων. Καταγγελία σύμβασης από την ασφαλιστική εταιρία. Οφειλόμενο υπόλοιπο από λογαριασμό χρεωπιστώσεων. Έγκυρη η συμφωνία που καθορίζει ως αποδεικτικό μέσο τις εγγραφές στο σχετικό λογαριασμό. Δυνάμει συμβάσεως καταρτισθείσης εγγράφως εις Αθήνας, την 30.3.1990, μεταξύ της εναγούσης, εκπροσωπουμένης νομίμως, μετερχομένης την άσκησιν ασφαλιστικών εργασιών διαφόρων κλάδων και του εναγομένου, η ενάγουσα ανέθεσε εις τον εναγόμενον καθήκοντα πράκτορος εις την περιφέρειαν Θεσ/νίκης, διά το από 30.3.1990 και εφεξής απροσδιόριστον χρονικόν διάστημα, ειδικώτερον δε ανέλαβε ο τελευταίος την πρακτόρευσίν της, μεσολαβών διά την επίτευξιν συνάψεως ασφαλιστικών συμβάσεων διαφόρων κλάδων, έναντι συμφωνηθέντος ποσοστού προμηθείας, υπολογιζομένου επί τη βάσει των ασφαλίστρων. Την 18.3.1992 η ενάγουσα κατήγγειλε την ως άνω σύμβασιν, δι’ εξωδίκου δηλώσεώς της προς τον εναγόμενον, λόγω της υπαιτίου εκ μέρους του τελευταίου παραβάσεως των συμβατικών όρων, το αποδοτέον δε εις αυτήν χρηματικόν υπόλοιπον, εκ της κινήσεως του λογαριασμού κατά το από 1.1.1991 έως 31.8.1992 χρονικόν διάστημα, το οποίον εγνωστοποίησε εις τον εναγόμενον, μη αμφισβητήσαντα τούτο εντός της ορισθείσης διά σχετικού συμβατικού όρου προθεσμίας, ανέρχεται, μετ’ αφαίρεσιν των πάσης φύσεως προμηθειών του εναγομένου, εις το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.