ΔΕΚ Υπόθ. C- 235/1995, απόφ. 16.7.1998 [Αφερεγγυότητα εργοδότη]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 8-9/1998, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

AGS Assedic Pas-de-Calais κατά Francois Dumon Από «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των ΕΚ», 19/98 Διατάξεις: Άρθρα 4 παρ. 3, 11 Οδηγ. 80/987/ΕΟΚ, D 143-2 γαλλικού Eργ. Kώδ., 177 ΣυνθΕΟΚ Προδικαστική ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - Προστασία εργαζομένων - Άμεσο αποτέλεσμα διάταξης οδηγίας. Με απόφαση της 27ης Ιανουαρίου 1995, όπως διορθώθηκε με απόφαση της 31ης Μαΐου 1995, το cour d’ appel του Douai υπέβαλε δύο ερωτήματα ως προς την ερμηνεία της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 1980 (στο εξής: οδηγία). Με το δεύτερο ερώτημα, το οποίο πρέπει να εξεταστεί πρώτο, το εθνικό δικαστήριο ερωτά κατ’ ουσίαν αν τα άρθρα 4 παρ. 3 και 11 της οδηγίας απαγορεύουν την εφαρμογή διατάξεων όπως το άρθρο D 143-2 του γαλλικού εργατικού κώδικα, το οποίο καθορίζει ανώτατο όριο για την εγγύηση πληρωμής των ανεξοφλήτων απαιτήσεων των μισθωτών, όταν το κράτος μέλος παρέλειψε να ανακοινώσει στην Επιτροπή τις μεθόδους σύμφωνα με τις οποίες καθόρισε το εν λόγω ανώτατο όριο. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 177 της Συνθήκης, που στηρίζεται σε σαφή διάκριση των λειτουργιών μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου, κάθε εκτίμηση των επίδικων περιστατικών εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου. Συνεπώς, το Δικαστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφαίνεται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.