ΣτΕ 1968/1998 Β΄ Τμ. [Τέλη χαρτοσήμου]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 12/1998, Δεκέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Γ. Κουτνατζής, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια Ε. Γαλανού, Σύμβουλος Δικηγόροι Κ. Κατσούλας (Πάρεδρος ΝΣΚ), Μ.-Ε. Σαρρή-Κεραμέως, Γ. Βερβενιώτης Διατάξεις: άρθρα 15 ΚΝΤΧ, 3 παρ. 2 ΑΝ 29/1967, 20 παρ. 4 Ν 1473/1984, 1 παρ. 1, 3 περ. β της Δ. 304/30.3.1978 ΑΥΟικ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ. Απαλλαγή τιμήματος. Πώληση επί πιστώσει του τιμήματος. Καταβολή τόκων επί του πιστωθέντος τιμήματος. Αναγραφή τόκων χωριστά στα τιμολόγια κ.λπ. Η απαλλαγή του τιμήματος καταλαμβάνει και τους τόκους. Επειδή, το άρθρο 15δ του Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου (ΠΔ 28.7.1931, φ. 239) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του AN 29/1967 (φ. 97), ορίζει ότι σε τέλος χαρτοσήμου «επί του ολικού αντιτίμου πωλήσεως υπόκειται το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον πωλήσεως υπό του επιτηδευματίου, διά λογαριασμόν του ή διά λογαριασμόν τρίτου, αγαθών ή δικαιώματος εισαγωγής προς α) έτερον επιτηδευματίαν, διά την άσκησιν του επιτηδεύματός του, β) γεωργούς, κτηνοτρόφους ... γ) το Δημόσιον, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ...» (παράγρ. 1), και ότι «ως ολικόν αντίτιμον λογίζεται το τίμημα πωλήσεως, προσηυξημένον κατά τα ποσά των δασμών, φόρων, εισφορών κ.λπ. τα επιρριπτόμενα εις βάρος του αγοραστού» (παράγρ. 2). Στη συνέχεια, η τελευταία αυτή παρ. 2 του άρθρου 15δ του Κ.Ν.Τ.Χ. αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.