ΔΕΚ Υπόθ. C- 8 / 96 , απόφ. 11. 12. 1997 [Οδηγία 69/ 335/ ΕΟΚ]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/1999, Ιανουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Locamion SA Directeur des services fiscaux d’ Indre - et - Loire Από: «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ε.Κ.», 34/97 Διατάξεις: Οδηγία 69/335/ΕΟΚ Προδικαστική Οδηγία 69/335/ΕΟΚ. Περιφερειακό τέλος επί των πιστοποιητικών ταξινομήσεως οχημάτων. Με απόφαση της 4ης Ιανουαρίου 1996, το tribunal de grande instance de Tours υπέβαλε δύο προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία της οδηγίας 69/335/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1969, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 73/79/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 1973, με την οδηγία 74/553/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1974, καθώς και με την οδηγία 85/303/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1985, (στο εξής: οδηγία). Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Locamion SA και του directeur des services fiscaux d’ Indre-et-Loire σχετικά με την καταβολή του περιφερειακού τέλους επί των πιστοποιητικών ταξιονομήσεως οχημάτων (στο εξής: τέλος ταξινομήσεως). Από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι, με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 30ής Ιουνίου 1992, η Locamion προέβη σε συγχώνευση - απορρόφηση της εταιρίας France Location. Η ενέργεια αυτή είχε ως συνέπεια τη μεταβίβαση στη Locamion όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της France Location, και ιδίως ενός σημαντικού αριθμού οχημάτων. Ως νέος ιδιοκτήτης των εν λόγω οχημάτων, η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.