ΕφΠατρ 753/1998 [Πιστωτικά ιδρύματα]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 2/1999, Φεβρουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Δ. Παπαθανάσης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Χ. Δημάδης, Εφέτης Δικηγόροι Β. Σαφαρίκας, Ν. Φιλόπουλος Διατάξεις: άρθρα 249, 250 αρ. 11, 296 ΑΚ, 110-111 ΕισΝΑΚ, 289/30.10.1980 απόφ. της Νομισματικής Επιτροπής ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. Σύμβαση στεγαστικού δανείου. Οι κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι χάνουν τη νομική τους αυτοτέλεια και υπόκεινται στη γενική εικοσαετή παραγραφή του άρθρ. 249 ΑΚ. Σε εικοσαετή παραγραφή υπόκεινται οι αξιώσεις από τέλη χαρτοσήμου ΦΚΕ και ΕΦΤΕ. Οι τράπεζες μπορούν, μετά από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο, να εκτοκίζουν τους καθυστερημένους τόκους χωρίς οποιονδήποτε χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η αναγραφή των τόκων ως αυτοτελούς κονδυλίου στην επιταγή προς πληρωμή δεν συνεπάγεται ανάκτηση της νομικής τους αυθυπαρξίας και συνεπώς ούτε πενταετή παραγραφή τους. [...] Με την από 26.7.1993 αναγνωριστική αγωγή των οι ενάγοντες και τώρα εκκαλούντες εζήτησαν να αναγνωρισθεί ότι η απαίτηση που έχει εναντίον της πρώτης εξ αυτών η εναγομένη και τώρα εφεσίβλητη τράπεζα, απορρέουσα από την σύναψη στεγαστικού δανείου με το υπ’ αριθμ. .../25.2.1972 δανειστικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Μεσολογγίου Α.Π., ανήρχετο κατά την 31.7.1993 στο ποσό των 240.550 δραχμών. Επί της εν λόγω αγωγής εξεδόθη η προσβαλλομένη απόφαση, με την οποία απερρίφθη ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονούνται οι ενάγοντες και ζητούν για τον στο εφετήριο διαλαμβανόμενο λόγο αναγόμενη, σε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.