Περιεχόμενα

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/1999, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιμέλεια: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ, ΒΑΣΩ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ, Οικονομολόγοι I. Φορολογία Εισοδήματος Α) Βεβαίωση φόρου 1) Φυσικά πρόσωπα Δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 1998 2) Προσωπικές εταιρίες - Κοινοπραξίες - Κοινωνίες α) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 1998 β) Καταβολή 2ης δόσης φόρου εισοδήματος 3) Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Καταβολή 2ης δόσης φόρου εισοδήματος Β) Παρακράτηση φόρου 1) Από κινητές αξίες α) Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα β) Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών 2) Από εμπορικές επιχειρήσεις α) Εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής τεχνικών έργων β) Εισοδήματα αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών γ) Επιχειρηματική αμοιβή διαχειριστών εταίρων ΕΠΕ δ) Προμήθεια αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ε) Αμοιβές για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 3) Από μισθωτές υπηρεσίες Απόδοση φόρου όσων απασχολούν περισσότερα από πεντακόσια (500) πρόσωπα 4) Από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων Αμοιβές δικηγόρων Γ) Αυτοτελής φορολόγηση 1) Από κινητές αξίες α) Τόκοι καταθέσεων β) Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 2) Από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα α) Κέρδος - Ωφέλεια β) Αμοιβές αρχιτεκτόνων ή πολιτικών μηχανικών 3) Από μισθωτές υπηρεσίες Αποζημίωση λόγω διακοπής της σχέσης εργασίας ΙΙ. Φορολογία Δαπάνης Α) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου Β) Ειδικοί Φόροι 1) Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ 2) Τέλη χαρτοσήμου 3) Ημερολόγιο διαφημίσεων μέσων ενημέρωσης ΙΙΙ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.