Δ. Τσιμπανούλη, Συστημικός κίνδυνος σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και μηχανισμοί αντιμετώπισής του (1)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/1999, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΔΗΜΗΤΡΗ Γ. ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗ, Δ.Ν., Δικηγόρου Η εκκαθάριση των συναλλαγών επί μετοχών που διενεργούνται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) πραγματοποιείται χρηματιστηριακώς, μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, κατά το σύστημα του πολυμερούς συμψηφισμού, τηρουμένης της αρχής «παράδοση επί αντικαταβολή του τιμήματος». Η χρονική υστέρηση μεταξύ της κατάρτισης της συμβάσεως χρηματιστηριακής πωλήσεως (υποσχετική δικαιοπραξία) και της εκτέλεσής της (εκποιητική δικαιοπραξία), που πραγματοποιείται τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την πρώτη (Τ+3), καθώς και η εγγυητική ευθύνη των μελών του χρηματιστηρίου αποτελούν παράγοντες που εισάγουν συστημικό κίνδυνο κατά την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Οι ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει από το Νοέμβριο του έτους 1996 και εντεύθεν ο έλληνας νομοθέτης προς αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου δεν χαρακτηρίζονται από καθαρότητα και συστηματική συνοχή. Συγκεκριμένα, έχουν επιβληθεί όρια αναλαμβανομένων από κάθε μέλος του χρηματιστηρίου ανά συνεδρίαση υποχρεώσεων και έχουν συσταθεί το Επικουρικό Κεφάλαιο Υποστήριξης Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Το τελευταίο συνιστά μηχανισμό απρόσφορο για την επιδίωξη του εν λόγω νομοθετικού σκοπού, ενώ ο θεσμός του Επικουρικού Κεφαλαίου, επιτυχής στη δικαιοπολιτική του σύλληψη, χρήζει βελτιώσεων ως προς ορισμένες διατάξεις του που αντιφάσκουν με βασικές αρχές του δικαίου εκκαθαρίσεως των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς ως οργανωμένης δευτερογενούς αγοράς...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.