ΔΕΚ Υπόθ. C- 2/1997 απόφ. 17.12.1998 [ Κοινωνική πολιτική]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/1999, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Societa italiana petroli SpA (IP) κατά Borsana Srl Από: «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ε.Κ.» 32/98 Διατάξεις: άρθρα 3, 4, 5 Οδηγίας 90/394/ΕΟΚ, 4 Οδηγίας 89/655/ ΕΟΚ, 118 Α ΣυνθΕΟΚ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Οδηγία 90/394/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. Οδηγία 89/655/ΕΟΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους. Με διάταξη της 14ης Δεκεμβρίου 1996 το Tribunal di Genova υπέβαλε τρία προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 4 της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, καθώς και των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1990. Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Societa italiana petroli SpA (IP) και της Borsana Srl ως προς την αιτούμενη από την πρώτη προμήθεια εκ μέρους της δεύτερης εταιρίας, με βάση τις οδηγίες 89/655 και 90/394, καυσίμων με τη χαμηλότερη δυνατή περιεκτικότητα σε βενζόλιο και συστημάτων απορροφήσεως των εκλυομένων αερίων και ατμών κατά το χρόνο της διανομής. Η διαφορά της κύριας δίκης Στις 19 Ιουλίου 1991, η Italiana petroli...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.