ΔΕΚ Υπόθ. C- 347/1996 απόφ. 5.3.1998 [Φόρος επί εγγράφου]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/1999, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Solred SA κατά Adiministracion General del Estado Από: «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ε.Κ.» 7/98 Διατάξεις: άρθρα 4 παρ. 1α', 5 παρ. 1α', 7, 10α' Οδηγίας 69/335/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17.7.1969 Οδηγία 69/335/ΕΟΚ. Φόρος επί του εγγράφου με το οποίο βεβαιώνεται μερική εισφορά κεφαλαίου Με διάταξη της 3ης Ιουλίου 1996, το Tribunal Superior de Justicia de Madrid υπέβαλε τρία προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία των άρθρων 4, παρ. 1, στοιχείο α', 5, παρ. 1, στοιχείο α', 7 και 10, στοιχείο α', της οδηγίας 69/335/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1969 (στο εξής: οδηγία). Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της εταιρίας Solred SA και της Administracion General del Estato σχετικά με την πληρωμή φόρου επί της συμβολαιογραφικής πράξεως με την οποία πιστοποιείται η ετεροχρονισμένη εισφορά μέρους του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο είχε εγγραφεί στο σύνολό του κατά τη σύσταση της εταιρίας. Επί των δύο πρώτων ερωτημάτων Με τα δύο πρώτα ερωτήματά του, τα οποία πρέπει να εξεταστούν μαζί, το εθνικό δικαστήριο ζητεί ουσιαστικά να πληροφορηθεί αν η οδηγία κωλύει την είσπραξη φόρου με συντελεστή 0,5% επί της συμβολαιογραφικής πράξεως με την οποία πιστοποιείται η εισφορά μέρους του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο καταβλήθηκε μετά τη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.