Γνωμ. ΝΣΚ 399/1998 [Φόρος τραπεζικών εργασιών]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/1999, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Π. Κυριαζής, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ Εισηγητής Π. Κιούσης, Πάρεδρος ΝΣΚ Διατάξεις: άρθρα 2 Ν 2187/1994, 12 παρ. 12 Ν 2395/1996 Ερώτημα: Υπαγωγή ή μη σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών των προμηθειών που εισπράττουν οι δανείστριες τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της αναδόχου του έργου Ρίου - Αντιρρίου «Γ. ΑΕ». Επί του άνω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησεν ως εξής: Στο άρθρο 12 παρ. 12 της κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του Ν 2395/1996 συμβάσεως μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ΑΕ με την επωνυμία «... Γ. ΑΕ» ορίζονται τα εξής: α) Όλες οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που συνάπτονται από τον Ανάδοχο, η εξόφλησή τους και η πληρωμή τόκων επ’ αυτών απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε φόρο (συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών και της εισφοράς του Ν 128/1975 (ΦΕΚ Α' 178), όπως εκάστοτε ισχύουν), τέλη χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων Αρμοδίων Αρχών ή Δημόσιων Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν οι συμβάσεις αυτές έχουν συναφθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οποιοιδήποτε τόκοι επί των εν λόγω δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται από αλλοδαπές τράπεζες ή αλλοδαπούς οργανισμούς ή τους μετόχους του Αναδόχου που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.