Τεύχος 11/1999, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιμέλεια Ύλης: Α. Καραντάνα, Σ. Κουμπούρης, Γ. Λέκκας, Χ. Λιβαδά, Π. Πετροπούλου
Διεύθυνση Σύνταξης: Ε. Περάκης
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Γκόρτσος, Ι. Καράκωστας, Ι. Ληξουριώτης, Ε. Περάκης, Γ. Φουφόπουλος
ISSN: 1108-2720
Έτη: 27
Τεύχη: 294
Άρθρα: 12535

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ Δεκεμβρίου 1999

Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Β΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - MΕΛΕΤΕΣ

Γ΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Εμπορικό - Οικονομικό Δίκαιο

Γενικό μέρος
Εταιρίες
Συλλογικές διαδικασίες
Χρηματοοικονομικοί θεσμοί
Αξιόγραφα
Εμπορικές συμβάσεις
Δίκαιο προστασίας καταναλωτή

IΙ. Εργατικό Δίκαιο

Σύμβαση εργασίας
Λύση σύμβασης εργασίας
Διευθυντικό δικαίωμα
Συλλογικές εργασιακές σχέσεις
Αρχή ίσης αμοιβής

ΙII. Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογία εισοδήματος
Τελωνειακά θέματα
Φορολογική διαδικασία
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Τέλη
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ

Δ΄ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύσεις στον Νομικό Τύπο

ΣΤ΄ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ζ΄ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997

Τεύχη 1996

Τεύχη 1995