ΔΕφΑθ 864/1999 [Εκπεστέες δαπάνες διαφήμισης] (Σημ. Γ. Κυπραίος)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/1999, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Γ. Κουρέτας, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Εισηγητής Κ. Κουλουριώτης, Εφέτης ΔΔ Δικηγόροι Γ. Βασαλάκης, Μ. Γεωργιάδη (Αντιπρόσωπος ΝΣΚ) Διατάξεις: άρθρα 15 παρ. 1-2, 16 ΒΔ της 24.9/20.10.1958, 18 παρ. 5 Ν 2130/1933 Εκπεστέες δαπάνες διαφήμισης από τα ακαθάριστα έσοδα. Δαπάνες προώθησης και προβολής. Επιβολή δημοτικού τέλους διαφήμισης. Έντυπη διαφήμιση περιλαμβάνει και τη διαφήμιση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Συνταγματικότητα διάταξης. Διαφήμιση με στενή και ευρεία έννοια. Γνωρίσματα διαφημιστικών πράξεων. Αρκεί οι πράξεις να είναι διαφημιστικές, χωρίς να απαιτείται οι εκδότριες των τιμολογίων επιχειρήσεις να είναι διαφημιστικές. Επιβολή κύρωσης άρθρου 90 παρ. 1 του Ν 2238/1994. Επειδή, κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ΒΔ από 24.9/20.10.1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 17 Α') όπως, αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση και συμπλήρωσή του με τους Ν 1144/1981 (ΦΕΚ 96 Α'), Ν 1416 και 1491/1984 (ΦΕΚ 173 Α') τα άρθρα 15 του Ν 1900/1990 (ΦΕΚ 125 Α') και 18 του Ν 2130/1993, επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.