ΕφΘεσ 965/1996 [Προσωπική κράτηση εκπροσώπου ΑΕ ή ΕΠΕ]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/1996, Ιούλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Δ. Βούρβαχης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια Α. Γαλάταλη, Εφέτης Δικηγόροι Ι. Δημόπουλος, Δ. Στάθη ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΕ Ή ΕΠΕ. Για να απαγγελθεί προσωπική κράτηση κατά του εκπροσώπου ΑΕ ή ΕΠΕ, δεν πρέπει να ενάγεται προς αποζημίωση εξ αδικοπραξίας το νομικό πρόσωπο της ΑΕ ή ΕΠΕ αλλά ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπός του για το ότι, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του είχαν ανατεθεί, παρέβη υπαίτια νόμιμη υποχρέωσή του. Πρέπει να θεμελιούται κατά το άρθρο 71 εδ. β ΑΚ αυτοτελής λόγος αδικοπρακτικής ευθύνης. Επειδή, κατ' άρθρον 71 εδ.α ι το νομικόν πρόσωπον ευθύνεται εκ των πράξεων ή παραλείψεων των αντιπροσωπευόντων αυτό οργάνων, εφόσον η πράξις ή η παράλειψις έλαβε χώραν κατά την εκτέλεσιν των ανατεθειμένων εις αυτά καθηκόντων και παράγει υποχρέωσιν αποζημιώσεως . Εις το ίδιον άρθρον 71 και εις το εδ.β ι αυτού προστίθεται ότι, εκτός του νομικού προσώπου συνευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιον [πράξαν ή παραλείψαν] όργανον. Τούτο σημαίνει ότι εφόσον η πράξις ή η παράλειψις είναι υπαίτιος και παράγει υποχρέωσιν αποζημιώσεως δια τον πράξαντα ή παραλιπόντα, ευθύνεται και ούτος [εις ολόκληρον] μετά του νομικού προσώπου, ούτως ώστε να μη υποτεθή ότι η ευθύνη μεταβιβάζεται αποκλειστικώς εις το νομικόν πρόσωπον [ Μπαλής : Γενικαί Αρχαί παρ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.