ΔικΕΕ υπόθ. C-179/2016, απόφ. της 23.1.2018 [Ανταγωνισμός - σχετική αγορά]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 2/2018, Φεβρουάριος 2018

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προδικαστική παραπομπή. Ανταγωνισμός. Άρθρο 101 ΣΛΕΕ. Σύμπραξη. Φάρμακα. Οδηγία 2001/83/ΕΚ. Καν. (ΕΚ) 726/2004. Επιχειρήματα σχετικά με τους κινδύνους από τη χρήση φαρμάκου για θεραπεία μη προβλεπόμενη στην άδεια κυκλοφορίας του στην αγορά (εκτός ΑΚΑ). Ορισμός της σχετικής αγοράς. Παρεπόμενος περιορισμός. Περιορισμός του ανταγωνισμού ως εκ του αντικειμένου. Εξαίρεση. Διατάξεις: άρθρο 101 ΣΛΕΕ Στην υπόθεση C-179/2016, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Consiglio di Stato (Συμβούλιο της Επικρατείας, Ιταλία) με απόφαση της 3.12.2015, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 25.3.2016, στο πλαίσιο της δίκης F. Hoffmann-La Roche Ltd, Roche SpA, Novartis AG, Novartis Farma SpA κατά Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, [...] το δικαστήριο (τμήμα μείζονος συνθέσεως), συγκείμενο από τους K. Lenaerts, Πρόεδρο, [...] εκδίδει την ακόλουθη απόφαση: 1. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ, αφενός, των F. Hoffmann-La Roche Ltd (στο εξής: Roche), La Roche SpA (στο εξής: Roche Italia) καθώς και των Novartis AG και Novartis Farma SpA (στο εξής: Novartis Italia) και, αφετέρου, της Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Αρχής διασφαλίσεως της τηρήσεως των κανόνων του ανταγωνισμού και της αγοράς, Ιταλία, στο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.