ΣτΕ 71/2018 [Τράπζες - Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης] (παρατ. Ι. Χαραλαμπόπουλος)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2018, Μάρτιος 2018

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ν. Μαρκουλάκης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Η. Μάζου Δικηγόροι: Γ. Φουφόπουλος, Δ.-Π. Τζάκας ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Περιεχόμενο, τρόπος σύστασης και διάρκεια. Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν 3601/2007 που καθορίζει το ανώτατο ύψος του επιτοκίου υπερημερίας, που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα επί οφειλών από δάνεια, εφαρμόζεται και επί «εμμέσων πιστώσεων», όπως είναι η χρηματοδοτική μίσθωση. Λόγοι για τους οποίους η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί κατά βάση πιστωτική σύμβαση. Διατάξεις: άρθρα 4 [παρ. 4] Ν 3601/2007, Ν 1665/1986 [...] 3. Επειδή, ως «πιστωτικό ίδρυμα» και «χρηματοδοτικό ίδρυμα» νοούνται, κατά τον Ν 3601/2007 («Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 178, άρθρο 2 παρ. 1 και 11, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν 4021/2011, ΦΕΚ Α΄ 218), «η επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και τη χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων για λογαριασμό της» και «[η] επιχείρηση η οποία δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα και της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην απόκτηση συμμετοχών ή στην άσκηση μιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα υπό στοιχεία β΄ -...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.