ΣτΕ 2924/2017 [Τράπεζες]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2018, Μάρτιος 2018

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Eισηγήτρια: Ο. Νικολαράκου, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Π. Πανταζόπουλος, Κ. Γιαννόπουλος ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου της πολιτικής για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι διατάξεις αυτές καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τα όρια ευθύνης των οργάνων, στελεχών και υπηρεσιακών μονάδων τους. Διακριτές νομικές βάσεις επιβολής προστίμων στους υπευθύνους για την τέλεση των παραβάσεων και στους ασκούντες ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία. Διατάξεις: άρθρα Ν 3691/2008 [...] 4. Επειδή, με το Ν 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166) ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 26ης Οκτωβρίου 2005, (L 309) «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας». Σύμφωνα με την 2η αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας «Η φερεγγυότητα, η ακεραιότητα και η σταθερότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του μπορούν να κλονιστούν σοβαρά από τις προσπάθειες των εγκληματιών και των συνεργών τους είτε να συγκαλύψουν την προέλευση των προϊόντων των εγκληματικών δραστηριοτήτων είτε να διοχετεύσουν νόμιμο ή παράνομο χρήμα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.