Γ. Μητσόπουλου, Νομοθετική επέμβαση σε επίδικες συμβάσεις προμήθειας ως προς ρήτρες επίρριψης φόρων μεταξύ των συμβαλλομένων. Θέματα φόρου προστιθέμενης αξίας, χαρτοσήμου και κύκλου εργασιών

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 6/1995, Ιούνιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ομότ. καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκού I. Ιστορικόν 1. Εις τας 28.7.93 και 8.12.93 δύο αγωγάς της Εταιρείας Σ κατά του ΟΤΕ εκτίθεται ότι η ενάγουσα υπέβαλε προς τον εναγόμενον ΟΤΕ δύο προσφοράς εντός πλαισίου μειοδοτικού διαγωνισμού προμή θειας τηλεπικοινωνιακού υλικού με αντιστοίχους ημερομηνίας 15.12.1986 και 17.12.1986 και εν τη συνεχεία υπέγραψε με τον ΟΤΕ τας υπ' αριθμ. 681/17.17.1897 και 7140/28.7.1987 αντιστοίχους συμβάσεις προμηθείας υλικού, εις τας οποίας περιελήφθη και ο ειδικός όρος ότι ... δεν είναι δυνατή η καθ' οιοδήποτε ποσοστό μείωση των τιμών μονάδας των υλικών της σύμβασης λόγω αποφορολόγησης... . Και ετέθη ο ως άνω όρος, κατόπιν διαπραγματεύσεων, εν όψει του λόγου ότι διά του δημοσιευθέντος την 21.8.1986 νόμου 1642/1986 καθιερούτο από 1.1.1987 ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ( ΦΠΑ ) εις τον οποίον υπήγετο και η Εταιρεία Σ η οποία και θα κατέβαλλε τον αναλογούντα ΦΠΑ εις το Δημόσιον, προς ην δε υποχρέωσιν και συνεμορφώθη αυτή πλήρως καθ' όλην την διάρκειαν εκτελέσεως των υπογραφεισών συμβάσεων. Ο εναγόμενος όμως ΟΤΕ παρ' όλον ότι ρητώς διά συμβάσεως εδεσμεύθη όπως μη επιβαρυνθή η ενάγουσα πλέον του ΦΠΑ με οιοδήποτε ποσοστό μειώσεως των τιμών μονάδος των υλικών της συμβάσεως λόγω αποροφορολόγησης , προέβη, κατά παράβασιν της εν λόγω...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.