ΔΕφΘεσ 59/1995 [Απαλλαγή εισαγωγικού δασμού]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 10/1995, Οκτώβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Δ. Αθανασίου, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Χ. Πολίτης, Εφέτης Δικηγόροι Σ. Μαυρομάτης, Ν. Κουπίδης ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ Ή ΤΕΛΟΥΣ εμπορευμάτων αποταμιευμένων σε τελωνειακές αποθήκες σε περίπτωση καταστροφής, λόγω τύχης ή ανώτερης βίας κατόπιν γνωμοδότησης της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων. Απόφαση Νομάρχη για την εν λόγω απαλλαγή. Επειδή, στο άρθρο 46 του Ν 1165/1918 περί τελωνειακού κώδικος , ορίζονται τα εξής: 1. Αποταμιευτικά καταστήματα προς απόθεσιν των εκ της αλλοδαπής προερχομένων εμπορευμάτων των μη προοριζομένων εις άμεσον ανάλωσιν, θέλουσι λειτουργεί εις τα τελωνεία α ι τάξεως και εις τα διά β. διατάγματος ορισθησόμενα λοιπά τελωνεία. 2. Τα εις αποταμιευτικά καταστήματα αποτιθέμενα εμπορεύματα δεν υπόκεινται εις εισαγωγικόν τέλος, εξαγόμενα δε εις την αλλοδαπήν δε υπόκεινται εις τέλος εξαγωγής . Εξάλλου, στην παρ. 4 του άρθρου 61 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την παραγ. 11 του άρθρου 1 του ΠΔ/τος 71/1984, ορίζεται ότι: Επιτρέπεται ν' απαλλάσσονται εν όλω ή εν μέρει δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχη του εισαγωγικού δασμού και παντός οφειλουμένου φόρου ή τέλους όσα των εν δημοσίαις τελωνειακαίς αποθήκαις αποταμιεύσεως ή εν αποθήκαις της Εταιρίας των Γενικών Αποθηκών αναποταμιευμένων εμπορευμάτων αποδεδειγμένως κατεστράφησαν ή εβλάβησαν εκ τύχης ή ανωτέρας βίας κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως της Ανωτάτης Επιτροπής Τελωνειακών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.