ΚΥΑ 8275/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1890/29.12.2006) Κανονισμός λειτουργίας και διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού [Άρθρα 10-26]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/2007, Ιανουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

[Άρθρα 10-26] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 10 Εισαγωγή των υποθέσεων προς συζήτηση στην Επιτροπή 1. Ο Πρόεδρος ορίζει για κάθε υπόθεση εάν αυτή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια ή σε Τμήμα και προσδιορίζει συγχρόνως τον χρόνο και τον τόπο της συζήτησης αυτής. Συγκαλεί κατόπιν την Επιτροπή σε συνεδρίαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού. Το Τμήμα δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια εφόσον διαπιστώσει ότι εγείρεται ζήτημα μείζονος σημασίας. 2. Ο Γραμματέας της Επιτροπής καταχωρίζει τα εν λόγω στοιχεία στο ηλεκτρονικό αρχείο συνεδριάσεων, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και κλητεύει τα μέρη στη συνεδρίαση κατά την οποία θα συζητηθεί η υπόθεσή τους. 3. Η κλήτευση είναι έγγραφη και επιδίδεται στα μέρη εντός της προθεσμίας του άρθρου 8 παρ. 14 Ν 703/1977, και πάντως τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν συντρέχει περίπτωση κατεπείγοντος του άρθρου 4δ παρ. 9 του ίδιου νόμου. 4. Για τα ασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν 703/1977 και τις αιτήσεις παρέκκλισης του άρθρου 4ε παρ. 3 του ιδίου νόμου, η προθεσμία κλήτευσης καθορίζεται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 5. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι κλητεύσεις έγιναν νόμιμα και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.