Δ. Χατζής, Παράγωγα επί ακινήτων (property derivatives)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2008, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Διονύσης Χατζής, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. Αστικού Δικαίου (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Εισαγωγικό σημείωμα Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η παρουσίαση των διεθνών τρεχουσών εξελίξεων στα παράγωγα επί ακινήτων (“property derivatives”), δηλ., εκείνα τα παράγωγα (“derivatives”), των οποίων υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο (“underlying asset”) είναι ακίνητη περιουσία (“property”). Μολονότι σχετικός δείκτης αναφοράς (“benchmark”) υπήρχε στο Ηνωμένο Βασίλειο ήδη από το 1971, εντούτοις, αυτής της κατηγορίας τα παράγωγα μόλις πρόσφατα αναπτύχθηκαν, αλλά με ραγδαίους, όμως, ρυθμούς. Έπεται, μεταξύ άλλων, συνοπτική εξέταση του τρόπου λειτουργίας των συγκεκριμένων παραγώγων, των ιδιαιτεροτήτων τους σε σχέση με άλλα παράγωγα, των συνήθων μορφών εμφάνισής τους στην αγορά και της σχετικής τεκμηρίωσης της ISDA, των πλεονεκτημάτων αλλά και των μειονεκτημάτων και των κινδύνων που συνδέονται με αυτά και των συναφών με αυτά προοπτικών. 1. Γενικά συνοπτικά στοιχεία για τα παράγωγα 1 1.1. Ο ορισμός των παραγώγων Παράγωγο προϊόν θεωρείται 2 διμερής σύμβαση, της οποίας η αξία προκύπτει («παράγεται») από την αξία υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου (“underlying asset”) ή δείκτη (“benchmark”). 1.2. Υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και δείκτες Υποκείμενα – και πρωτογενή σε σχέση με τα παράγωγα – περιουσιακά στοιχεία είναι, συνήθως, μετοχές (“shares”), ομολογίες (“bonds”), συνάλλαγμα (“exchange”), εμπορεύματα (“commodities”), επιτόκια (“interests”), καθώς και οι εκάστοτε σχετικοί δείκτες. Ενδέχεται, όμως, να είναι και οποιοδήποτε δεδομένο,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.