Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Επιμέλεια Ύλης: Γ. Λέκκας, Χ. Λιβαδά, Ι. Λιναρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Χρ. Γκόρτσος, Γ. Καλλιμόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Χρ. Γκόρτσος, Γ. Καλλιμόπουλος, Κ. Κεραμεύς, Ε. Περάκης
ISSN: 1791-9366
Έτη: 11
Τεύχη: 31
Άρθρα: 834

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Τραπεζικές υπηρεσίες

Δάνεια / Πιστώσεις
Καταθέσεις
Εντολές και μέσα πληρωμής
Λοιπά θέματα

2. Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες

3. Εκτοκισμός

4. Αναγκαστική εκτέλεση

5. Πτωχευτικό δίκαιο

6. Ελεύθερος Ανταγωνισμός

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΗΛΗ - ΤΕΚΕ

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007