Α. Ευρωπαϊκό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών 1.1 Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την 9η Οκτωβρίου 2008 πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, για την τροποποίηση των Οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/46/ΕΚ» [1] . Ειδικότερα προτείνεται η αναθεώρηση των Οδηγιών 2000/46/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ προκειμένου: • τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος να θεωρούνται για τους σκοπούς της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ «χρηματοδοτικά ιδρύματα», • να εφαρμόζονται στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά οι οποίες αφορούν τα ιδρύματα πληρωμών, • να διευρυνθούν οι υπηρεσίες πληρωμών και οι λοιπές δραστηριότητες που μπορεί να διενεργεί το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, και • να απαγορευτεί από τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων στο κοινό κεφαλαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ. 2. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών 2.1 TARGET2-Securities Στις 19 Μαρτίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής ΕΚΤ) απέστειλε Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) στα κεντρικά αποθετήρια αξιών, προκειμένου να υπογραφεί έως τις 30 Ιουνίου 2009. Με την υπογραφή του εν λόγω μνημονίου, τα κεντρικά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.