Αθ. Στ. Κουλορίδας, Η αγορά κρατικών ομολόγων στην Ελλάδα μετά τη MiFID: Ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τη δομή, διαφάνεια, ρευστότητα και αποτελεσματικότητα εκτέλεσης

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2009, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Α. Εισαγωγή Η αγορά κρατικών ομολόγων είτε ως πρωτογενής, δηλαδή το στάδιο της διάθεσης των κρατικών ομολόγων από τον εκδότη απευθείας, είτε ως δευτερογενής, το στάδιο της διαπραγμάτευσής τους στην αγορά μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή, χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφορές σε σχέση με την αγορά μετοχών του ΧΑ. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID επέφερε κάποιες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη δευτερογενή αγορά ομολόγων αλλά και στις υποχρεώσεις που υπέχει η ΕΠΕΥ που εκτελεί εντολές πελατών επί ομολόγων, έστω και αν λειτουργεί ως αντισυμβαλλόμενος απλά του πελάτη (δηλαδή πουλά ή αγοράζει τα ομόλογα του πελάτη), ωστόσο σημαντικές διαφοροποιήσεις παραμένουν τόσο σε επίπεδο δομής, ρευστότητας και διαφάνειας, όσο και σε επίπεδο εκτέλεσης. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά αναδείχθηκαν κυρίως στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου που ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την επέκταση των κανόνων διαφάνειας της Οδηγίας MiFID και στις αγορές ομολόγων [1] , ο οποίος κατέληξε με την απόφαση της Επιτροπής να μην παρέμβει ακόμα σε κοινοτικό επίπεδο, παρά τυχόν αδυναμίες της αγοράς που αναδείχθηκαν σε επίπεδο ιδιωτών επενδυτών [2] . Ωστόσο σε νέα τεχνική έκθεση η CESR [3] , ανασκευάζει τη θέση της και καλεί την Eπιτροπή να λάβει μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, διακρίνοντας την αδυναμία της αγοράς...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.