Έφη Ι. Κινινή, Συγκρούσεις συμφερόντων κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών στο παράδειγμα των «αντιπαροχών»*

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2011, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Έφη Ι. Κινινή Δ.Ν., Δικηγόρος   Ι. Εισαγωγή Ο παρέχων επενδυτικές συμβουλές οφείλει να προστατεύει τα συμφέροντα του πελάτη του [1] . Έκφανση της υποχρέωσης διαφύλαξης των συμφερόντων του πελάτη αποτελεί και η υποχρέωση εντοπισμού και αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων. Συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της παρέχουσας επενδυτικές συμβουλές ΕΠΕΥ και του πελάτη επιλύονται με βάση την αρχή της παραχώρησης προτεραιότητας στο συμφέρον του επενδυτή [2] . Εάν τα επιβαλλόμενα από το νόμο οργανωτικά μέτρα [3] δεν διασφαλίζουν την αποφυγή της διακινδύνευσης των συμφερόντων του πελάτη, η ΕΠΕΥ υποχρεούται να γνωστοποιήσει με σαφήνεια στον πελάτη τη γενική φύση της σύγκρουσης συμφερόντων και τις πηγές της σύγκρουσης πριν από την ανάληψη της παροχής της επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας [4] . Ο νομοθέτης, επομένως, υιοθετεί το μέτρο της αποκάλυψης της σύγκρουσης συμφερόντων στον πελάτη και προκρίνει αυτό ως περισσότερο ανταποκρινόμενο στην ιδιωτική αυτονομία και την ατομική ευθύνη του επενδυτή έναντι εναλλακτικών λύσεων, όπως, επί παραδείγματι, της πλήρους απαγόρευσης παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας [5] . Όταν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, επειδή το συμφέρον του συμβούλου για αμοιβή ή προμήθεια συγκρούεται με το συμφέρον του πελάτη, η σύγκρουση εξουδετερώνεται, εάν ο πελάτης συμφωνεί με το επιδιωκόμενο από το σύμβουλο συμφέρον. Η συγκατάθεση αυτή προϋποθέτει τη δυνατότητα σχηματισμού κρίσης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.