Χρ. Παπαθανασίου/Γ. Ζάγουρας, Η νέα μακρο-προληπτική επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2011, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Χρύσα Παπαθανασίου Δ.Ν., Δικηγόρος, LL.M. (Yale)* Γεώργιος Ζάγουρας Δ.Ν., Δικηγόρος, Φραγκφούρτη και Μάρμπουργκ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη για ριζική αναμόρφωση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή καταδείχθηκε με δραματικό τρόπο εν όψει της πρόσφατης κρίσης, τα νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) από την 1η Ιανουαρίου 2011. Κι αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης 2007-2009 κατέστη σαφές ότι οι κίνδυνοι στους οποίους εστίαζαν ως τότε οι εποπτικές αρχές ήταν ως επί το πλείστον κίνδυνοι που απορρέουν από την εξατομικευμένη δραστηριότητα του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (μικρο-οικονομικοί). Οι εποπτικές αρχές δεν διέθεταν ένα πλαίσιο ανάλυσης των κινδύνων που ελλοχεύουν για την ευρύτερη οικονομία από αλληλεξαρτήσεις και διασυνδέσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε διεθνές επίπεδο (μακρο-οικονομικοί). Στο άρθρο αυτό αναλύουμε τον ρόλο του νέου αυτού Συμβουλίου καθώς και την υποστήριξη που καλείται να παρέχει εφεξής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). ΙΙ. Η ανάγκη μακρο-προληπτικής επίβλεψης μετά την κρίση Στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Ένωση οι οποίες οδήγησαν στην ίδρυση τριών νέων Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) και του ΕΣΣΚ την 1η Ιανουαρίου 2011. Οι θεμελιώδεις αυτές αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες μιας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.