Ξ. Αυλωνίτης / Β. Παπαοικονόμου, Η Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2011, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λ. Παπαοικονόμου Δρ. Οικονομικών Επιστημών Επικεφαλής Τμήματος Μελετών Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ι. Πλαίσιο Τα ιδρυτικά κείμενα για την Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ – European Securities and Markets Authority - ESMA) έχουν ήδη ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ο Κανονισμός σύστασης δημοσιεύτηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2010 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [1] . Από τις αρχές του 2011, η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή, με έδρα το Παρίσι, σταδιακά αντικαθιστά την προηγούμενη Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (γνωστή ως CESR – Committee of European Securities Regulators) αναλαμβάνοντας αυξημένες αρμοδιότητες και ενισχυμένο θεσμικό ρόλο ως βασικό σκέλος του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το καθεστώς αυτό εισάγει νέους θεσμούς, νέα όργανα, διαδικασίες και έννοιες για το χρηματοοικονομικό ευρωπαϊκό χώρο, ή πιο δόκιμα, «ενωσιακό» χώρο, για να ακολουθήσουμε την πρόσφατα υιοθετηθείσα ορολογία. Συγκεκριμένα, από το 2011 ενεργοποιείται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ ή European System of Financial Supervision- ESFS) το οποίο σκοπεύει στη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση της Ευρώπης (financial union) σε μία μάλιστα χρονική περίοδο όπου επανεξετάζεται η σημασία και ο τρόπος επίτευξης της οικονομικής και νομισματικής συνοχής (ΟΝΕ) της Ευρώπης, υπό το πρίσμα της πρόσφατης οικονομικής κατάστασης. Το ESFS...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.