ΜΠρΟρεστ 61/2010

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2011, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δικαστής: Δ. Σίσκου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Δ. Νάκος, Σ. Γιουρτσόγλου Διατάξεις: άρθρα Ν 128/1975, 12 Ν 2601/1998, 2 Ν 2251/1994 ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. Έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του πρωτοφειλέτη και της εγγυήτριας. Άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής από την τελευταία. Απορριπτέα η αίτηση αναστολής λόγω πιθανολόγησης απόρριψης ως αόριστου του πρώτου λόγου ανακοπής περί καταχρηστικότητας των αναφερομένων στη σύμβαση ΓΟΣ, δεδομένου ότι δεν προσδιορίζονται επαρκώς οι προσβαλλόμενοι ΓΟΣ, του δεύτερου λόγου περί παράνομης χρέωσης της εισφοράς του Ν 128/1975, επειδή δεν γίνεται υπολογισμός συγκεκριμένων κονδυλίων που αμφισβητούνται, του τρίτου λόγου, ο οποίος πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί ως μη νόμιμος, αναφορικά με το παράνομο του εξάμηνου ανατοκισμού, καθώς και του τέταρτου λόγου σχετικά με την καταχρηστικότητα των επιτοκίων, εφόσον δεν προέκυψε ότι το επιτόκιο υπερημερίας υπερέβαινε σε ποσοστό 2,5% το επιτόκιο ενήμερης οφειλής. […] Μετά από σύμβαση μεταξύ της καθ’ ης Τράπεζας και του ***, καταρτίσθηκε η ***/1.6.2005 σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό ποσού 15.000 ευρώ και η συνακόλουθη από 1.6.2005 πρόσθετη πράξη. Περαιτέρω, με την ανωτέρω σύμβαση και με την πρόσθετη πράξη η αιτούσα εγγυήθηκε την πληρωμή της πίστωσης που χορήγησε η καθ` ης Τράπεζα στον πιο πάνω πιστούχο για όλο το χρηματικό ποσό, πλέον τόκων και εξόδων, ευθυνόμενη εις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.