ΕιρΕλευσ 6/2011

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2011, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δικαστής: Χ. Ασημάκου, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Μ. Γιάγκου, Κ. Βασίλαινας Διατάξεις: άρθρα 1, 3, 4, 6, 9 Ν 3869/2010, 2 Ν 3588/2007, 912, 933, 938 ΚΠολΔ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 3869/2010. Η αιτούσα δεν επικαλείται στο δικόγραφο της αίτησής της ότι προέβη σε προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές της και ότι η εν λόγω προσπάθεια απέτυχε, οπότε εντός 6 μηνών από τη διαπίστωση της ανωτέρω αποτυχίας, προέβη στην υποβολή της κατ’ άρθρο 4 του Ν 3869/2010 αίτησης. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα είναι ομόρρυθμος εταίρος σε Ο.Ε., ασκεί εμπορική δραστηριότητα και ως εκ τούτου έχει πτωχευτική ικανότητα και δεν μπορεί να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν 3869/2010. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 3869/2010 «για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Από τη ρύθμιση του νόμου αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.