ΕφΙωαν 40/2010

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2011, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ο. Ροντογιάννης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Ι. Κλάπα-Χριστοδουλέα, Εφέτης Δικηγόροι: Β. Νίκου, Σ. Μπεκιάρης Διατάξεις: άρθρα 79 παρ. 4 Ν 2238/1994, 15 παρ. 4 Ν 2459/1997, 8β Ν 2190/1920, 12 Ν 3604/2007, 18, 119, 120 ΚΠολΔ, 159, 1034 ΑΚ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 Ν 2238/1994, η μεταβίβαση εν ζωή ή λόγω θανάτου ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιείται αποκλειστικώς με συμβολαιογραφικά έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τον προϊστάμενο της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, αλλιώς η απόκτηση των μετοχών θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο δικαίωμα υπέρ αυτού που τις αποκτά. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 Ν 2459/1997, κάθε άλλη αντίθετη, γενική ή ειδική ρύθμιση καταργείται. Ο προβλεπόμενος από τις ανωτέρω διατάξεις έγγραφος τύπος προσκρούει στον αξιογραφικό χαρακτήρα της μετοχής ως συμμετοχικού αξιόγραφου και στους κανόνες για τη μεταβίβαση των μετοχών. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι πρόκειται για δηλωτικό και όχι συστατικό τύπο μεταβίβασης, αφού οι ως άνω διατάξεις θεσπίστηκαν για λόγους φορολογικών συμφερόντων του Δημοσίου. Ως εκ τούτου, η μη τήρηση του έγγραφου τύπου, ανεξαρτήτως αν προκαλεί ακυρότητα έναντι της φορολογικής αρχής, δεν έχει ως συνέπεια και την ακυρότητα της μεταβίβασης, αφού αυτή επήλθε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.