ΜΠρΑθ 3224/2011

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2011, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δικαστής: Μ. Αποστολάκης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Ε. Μπαρμπούρης, Α. Τάτσης Διατάξεις: άρθρα 10, 99, 100 Ν 3588/2007, 2, 4 Ν 1665/1986, 416 ΑΚ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Η αρχή, που καθιερώνεται ρητά στο άρθρο 25 Ν 3588/2007, αφορά μόνο την απαγόρευση ενάσκησης ατομικών διώξεων κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεων, επομένως δεν καταλαμβάνονται οι διεκδικητικές απαιτήσεις τρίτων για αντικείμενα της πτωχευτικής περιουσίας. Περαιτέρω, η επίπτωση της διαδικασίας της πτώχευσης στη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ρυθμίζεται ειδικότερα από τη διάταξη του άρθρου 4 § 3 Ν 1665/1986, κατά την οποία, αν ο μισθωτής πτωχεύσει, λύεται η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει δικαίωμα, χωρίς κανέναν περιορισμό, να αναλάβει το πράγμα. […] 2. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων *** και ***, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο, και τα προσκομιζόμενα έγγραφα, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με έξι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που έγιναν με το 2870/05 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών *** και τα 3607/06, 3611/06, 3802/06, 3803/06 και 4028/07 συμβόλαια της συμβολαιογράφου Αθηνών ***, η καθ’ ης εκμίσθωσε στην αιτούσα τα αναφερόμενα σε αυτές φορτηγά αυτοκίνητα, εκσκαφείς και φορτωτές, αντί μηνιαίων μισθωμάτων, που ορίσθηκαν ειδικότερα, με δικαίωμα αγοράς τους εκ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.