Τεύχος 2/2012, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Επιμέλεια Ύλης: Γ. Λέκκας, Χ. Λιβαδά, Ι. Λιναρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Χρ. Γκόρτσος, Γ. Καλλιμόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Χρ. Γκόρτσος, Γ. Καλλιμόπουλος, Κ. Κεραμεύς, Ε. Περάκης
ISSN: 1791-9366
Έτη: 11
Τεύχη: 31
Άρθρα: 834

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Τραπεζικές υπηρεσίες

Δάνεια/Πιστώσεις
Αλληλόχρεος λογαριασμός
Λοιπές τραπεζικές υπηρεσίες

2. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

3. Προστασία καταναλωτή

4. Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες

Διάδοση ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών

5. Αναγκαστική εκτέλεση

6. Λοιπά θέματα

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007