Ζ. Τσολακίδης, Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων πιστωτικού ιδρύματος (άρθρα 63Δ-63Ε Ν 3601/2007) υπό το πρίσμα του ιδιωτικού δικαίου

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2012, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Ζαφείρης Τσολακίδης,  Λέκτωρ Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Τα μέτρα εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων Με το Ν 4021/2011 ο νομοθέτης ενίσχυσε το θεσμικό πλαίσιο εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις παρεμβάσεων που προέκυπταν λόγω της σοβούσας, στην Ελλάδα και όχι μόνον, χρηματοοικονομικής κρίσης. Μέχρι τη μεταρρύθμιση αυτή, οι θεσπισθείσες το 2007 δυνατότητες παρέμβασης των εποπτικών αρχών περιορίζονταν στον εξαναγκασμό του πιστωτικού ιδρύματος να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση «ελλείψεων ή αδυναμιών», στη διοικητική παράταση του χρόνου εκπληρώσεως των υποχρεώσεών του, και στο ultimum refugium του διορισμού επιτρόπου. Η μεταβολή των συνθηκών όμως ανέδειξε την ανάγκη να προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης μέτρων προς διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας έναντι συστημικών κινδύνων και της εμπιστοσύνης του κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ρυθμιστική παρέμβαση του νομοθέτη κινήθηκε σε τέσσερα επίπεδα· σύμφωνα με την Αιτολογική Έκθεση του Ν 4021/2011 «ενισχύονται σημαντικά οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να αντιμετωπισθεί έγκαιρα η μη συμμόρφωση ή ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης πιστωτικών ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις του νόμου και των σχετικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος. Διευρύνονται επίσης οι περιπτώσεις διορισμού Επιτρόπου σε πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και οι αρμοδιότητές του, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.