Γ. Εθνικό επίπεδο (επιμ. Χρ. Γκόρτσος/Χρ. Λιβαδά)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων 1.1 Αποφάσεις αναφορικά με το «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ» 1.1.1 Σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ» Με την ΥΑ 2124/Β.95/2013 « Σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Νέο Ταχυδρομικό Ελλάδος ΑΤΕ » [76] συστάθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 6/18.1.2013 εισήγησης της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία « Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ ». Το μετοχικό κεφάλαιο του νέου πιστωτικού ιδρύματος ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς και άμεσα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στο μεταβατικό αυτό πιστωτικό ίδρυμα μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία « Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ » που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της ως άνω ΥΑ, σύμφωνα με την από 18.1.2013 εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, και περιλαμβάνουν το σύνολο των υποχρεώσεων από καταθέσεις. Με την ΥΑ καθορίζονται επίσης τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος, ενώ στο παράρτημα 2 της ΥΑ περιλαμβάνεται το καταστατικό του. Η προθεσμία για την εκπλήρωση από το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα της υποχρέωσής του για την υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 63Ε του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.