ΕιρΛάρισας 78/2013

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δικαστής: Α. Μπλάντας, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Ε. Περβολαράκη, Σ. Γκούμα Διατάξεις: άρθρα 3, 4 παρ. 1 και 3, 5 παρ. 1, 6 Ν 3869/2010, 8 ΚΥΑ Ζ1-699/2010, Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ, Οδηγίας 2008/ 48/ΕΚ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης του άρθρου 6 Ν 3869/2010. Δεν απαιτείται επίδοση στις πιστώτριες τράπεζες χωριστού εγγράφου σχεδίου διευθέτησης οφειλών και χωριστής κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη, εφόσον τα ανωτέρω περιέχονται (έχουν ενσωματωθεί αυτούσια) στο δικόγραφο της αίτησης που εμπροθέσμως επιδόθηκε στην τράπεζα. Δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Συνυπαιτιότητα του πιστωτικού ιδρύματος. Υποχρέωση «υπεύθυνου δανεισμού» των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με την οποία τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε υπεύθυνο δανεισμό των οφειλετών τους και ως εκ τούτου υποχρεώνονται να εξετάζουν την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε υποψήφιου οφειλέτη να αντεπεξέλθει στις συμβατικές του υποχρεώσεις εξυπηρετώντας τις πληρωμές του, αν δε διαπιστώσουν ότι αυτό δεν συμβαίνει, θα πρέπει να απέχουν από το δανεισμό. […] Με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα ζητά να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 3869/2010, η διαδικασία της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.