Δ. Αυγητίδης / Απ. Καραγκουνίδης, Η συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (Ν. 3864/2010) υπό το πρίσμα του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου (γνωμ.)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2013, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Πραγματικά περιστατικά – Ερωτήματα 1. Στο πλαίσιο του πρώτου Μνημονίου που υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και κυρώθηκε με το ν. 3845/2010, αναλήφθηκαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ν. 3601/2007. Προβλέφθηκε, ειδικότερα η ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «το Ταμείο» ή «ΤΧΣ»), το οποίο θα αναλάμβανε την κεφαλαιακή ενίσχυση των πιστωτικών ιδρυμάτων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 2. Σε υλοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων, εκδόθηκε ο ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α΄ 119/21.7.2010), δυνάμει του οποίου ιδρύθηκε το ΤΧΣ και ρυθμίσθηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κεφαλαιακής ενίσχυσης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων (εφεξής «ανακεφαλαιοποίηση»). Κατά τις προβλέψεις του νόμου, η κεφαλαιακή ενίσχυση, την οποία παρέχει το Ταμείο λαμβάνει την μορφή της συμμετοχής του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων με την έκδοση κοινών μετοχών ή υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων (άρθρ. 7 § 1 εδ. α΄ ν. 3864/2010). 3. Πλην του Ταμείου, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος μπορεί να συμμετάσχει και ο «ιδιωτικός τομέας», όπως προκύπτει από την §...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.